Gerealiseerde en actuele
Projecten

Lees alles over onze actuele en gerealiseerde projecten!

Remember Beatrix Route

Remember Beatrix Route

Stand
-
Doel
NAC Blind Walls met augmented reality door Animate the World
Eindigt
Streven 2024

'Remember Beatrix'

NAC heeft een geschiedenis van 56 jaar voetbal aan de Beatrixstraat. Wij zijn van mening dat NAC, Boeimeer en haar supporters meer verdienen dan slechts een plaquette die daar in 2012 door de gemeente en het bestuur van de club is neergelegd. Het is de bedoeling dat we jullie; de inwoners van de wijk Boeimeer en alle NAC-supporters meenemen en betrekken bij de totstandkoming van ons project 'De Remember Beatrix Route'. 

Update januari 2024

De afgelopen periode zijn we voor en achter de schermen hard gewerkt en hebben we flinke stappen gezet op weg naar de realisatie van de Remember Beatrix Route in het Van Sonsbeeckpark.

De Remember Beatrix Route in het kort

De Route is een project dat we in samenwerking met de Bredase bedrijven Blind Walls Gallery, Animate the World en Topcourts gestalte zullen gaan geven. De Remember Beatrix Route wordt een nieuwe kunstproject van zeven NAC gerelateerde-visuals die op de voetpaden van het Van Sonsbeeckpark aangebracht zullen worden. Door de visuals te scannen met je telefoon krijg je een animatie te zien met meer informatie en beelden over het thema van de visual.

2023

In 2023 hadden we de wind behoorlijk in de zeilen. Wijkraad Boeimeer was erg positief over ons plan en gaf ons groen licht om aan de slag te gaan met de Remember Beatrix Route. In april hebben we ons plan gepresenteerd aan afgevaardigden van de stichting I’am Sonsbeeck. Zij gaven in een terugkoppeling aan: ‘De Rememeber Beatrix Route een historische en cultureel-toeristische dimensie toevoegt aan het park maar tegelijkertijd geen negatieve invloed zal hebben op de doelstellingen van I'am Sonsbeeck. Ook Gemeente Breda sprak na de presentatie hun enthousiasme uit over de route en is voornemens om doormiddel van de Remember Beatrix Route NAC meer zichtbaarheid te geven in onze stad Breda.

Open Dag NAC

Tijdens de open dag van NAC eind augustus konden we veel supporters van jong tot oud bij onze stand begroeten. Ondanks het wat druilerige weer, was het een dag vol anekdotes, herinneringen en geschiedenisles onze bezoekers, die de Beatrixstraat niet hebben meegemaakt. Zo kwamen er twee jongens van een jaar of twaalf al wijzend naar onze stand. ‘Meneer,’ vroeg een van de jongens. ‘Hier is toch het Avondje NAC ontstaan?’ De ogen van een grote volwassen man begonnen te glunderen, nadat hij ons verhaal over de Route had aangehoord. Met een lach op zijn gezicht vertelt hij: ‘Ik heb een aantal proeftrainingen bij NAC gehad en weet je waar die trainingen waren? Nou daar op het gras van het Van Sonsbeeckpark!’ Het was een geweldige dag en zo heerlijk om met zoveel mensen in gesprek te zijn.

Onderweg in 2024

Natuurlijk zijn we er nog niet en moeten we nog een aantal aspecten uitwerken, vormgeven en verduidelijken. Met deze werkpunten en warme support vanuit de Gemeente Breda vervolgen we de Remember Beatrix Route. Op korte termijn gaan we op bezoek bij het NAC Museum om samen de zeven thema’s handen en voeten te geven. Daarnaast is er natuurlijk ook de wijze waarop we dit moeten gaan bekostigen. Hiervoor hebben we een supertof idee, waar we binnenkort meer over gaan vertellen.

We zij erg blij met de uitgesproken steun en betrokkenheid van iedereen. We denken dan ook dat de Remember Beatrix Route een passend kunstproject is, dat naast de vele herinneringen die het meebrengt en gesprekken die het zal oproepen, ook bijdraagt aan het concreet maken van een onmisbaar en verdiend stuk Bredaas cultureel erfgoed, zonder inbreuk te doen aan het rustige karakter en verblijfsfunctie van de buitenruimte.

Wordt vervolgd! 

Fantastische herinneringen ophalen over lang vervlogen tijden aan de Beatrixstraat?  

Remember Beatrix Facebook of Remember Beatrix Instagram

Wil je meer informatie teruglezen over de Remember Beatrix Route? Ga naar: Samen voor NAC Remember Beatrix Route

 

Hieronder lees je in chronologische volgorde de route die we inmiddels al bewandeld hebben.

2017

Introductie

In de zomer van 2017 hebben we met de stichting Samen voor NAC het idee; een lantaarnpaal in de vorm van de lichtmast zoals ze sinds 1975 aan de Beatrixstraat hebben gestaan, nieuw leven in te blazen. Deze mast zou op de plaats van de plaquette (splitsing Beatrixstraat-Margrietstraat) een moeten komen. In 2012 werd dit idee ook al eens geopperd door andere NAC-supporters en nadat de plaquette onthuld was, besproken met wethouder Arbouw,. Hij stond hier niet onwelwillend tegenover. De crisis bij NAC zorgde er echter voor, dat dit idee geruisloos naar de achtergrond verdween. We zijn het er allemaal over eens, dat 56 jaar NAC-historie aan de Beatrixstraat meer verdient dan alleen een vrijwel onzichtbare plaquette, zoals die er nu ligt.

2018

Aan de slag

Pas rond de zomer van 2018 hebben we de draad weer opgepakt en zijn we vol energie zijn we aan de slag gegaan. Het allerbelangrijkste was het om draagkracht bij de wijk te creëren. In augustus volgde er een goed gesprek met het bestuur van Wijkraad Boeimeer. Hieruit kwam als werkpunt naar voren, dat we ons idee zichtbaar moest zijn voor de mensen in Boeimeer. ‘Boeimeer Bloeit’ in het Van Sonsbeeckpark op 22 september zou hiervoor een uitgelezen kans zijn. Al brainstormend werd er besloten dat er een maquette moest komen, om ons idee visueel te maken voor de bezoekers.

Vooraankondiging in Wijkkrant Boeimeer over onze aanwezigheid bij ‘Boeimeer Bloeit’

Op 20 december 2012 werd ter ere van het 100-jarig bestaan, een plaquette geplaatst ter hoogte van de hoofdingang van het toenmalige NAC-stadion aan de Beatrixstraat. Op de plaquette is ‘Beatrixstraat 1940-1996’ gegraveerd. Gezien de ruime historie van maar liefst 56 jaar, die NAC hier geschreven heeft, vinden wij - onder andere Bas Diepen & Bas van Poppel namens Boeimeer, Maarten Akkermans namens Samen voor NAC, bewoner Gasthuisvelden, Stef Goedhart en vele NAC-supporters met ons - dat slechts een plaquette hier onvoldoende recht aan doet.

Op 27 december 1975 speelde NAC tegen Fortuna Düsseldorf als een van de eerste clubs in het betaalde voetbal een lichtwedstrijd. De lichtmasten, afkomstig uit Troyes (Frankrijk), werden door clubsecretaris Eugène Lemmens naar Breda gehaald. Het Avondje NAC was hiermee geboren. Supporters zagen van heinde en verre het magische kunstlicht, dat de hemel boven Breda verlichtte. De aantrekkingskracht was enorm. Toen al was het Avondje NAC een begrip in Nederland.

Na een beroerde periode in de jaren ‘80, beleefde het Avondje NAC begin jaren ‘90 een ‘revival’ en droeg het regelrecht bij aan de promotie in ‘93. Inmiddels is Het Avondje een instituut in Nederland. Sjoerd Mossou schreef er een boek over en afgelopen mei was daar de verfilming van dit roemruchte Bredase juweel. ‘Gaat dat zien!’ Ons idee is, om het ontstaan van het Avondje NAC te vereeuwigen in een monument op de plek waar het allemaal begon. Dit door een “stukje stadion” op schaal terug te plaatsen.

Dit zal een replica zijn van 1 van de 4 tribune-opgangen inclusief lichtmast (lantaarnpaal grootte en functie, rond de 7-8 meter). “Het monument zal een verrijking zijn voor de buurt”, aldus bewoner Bas van Poppel. “Het monument vergt weinig onderhoud en zal een onvergetelijk stuk Bredase geschiedenis teruggeven aan de wijk waar het allemaal begon: Boeimeer.”

Boeimeer Bloeit

Op zaterdag 22 september hebben we tijdens 'Boeimeer Bloeit' ons plan voor 'Het Avondje NAC Monument' via een maquette aan de bewoners mogen vertellen.

Het grasveld van het Van Sonsbeeckpark in Breda was omgetoverd tot een knus pleintje met lampionnen, slingers, luchtkussens en natuurlijk ontbrak de muziek niet. In de talrijk aanwezige kraampjes was er voor jong en oud wat wils. Ondanks de regen hing er een heerlijke sfeer.  Gedurende de middag hebben veel wijkbewoners ons weten te vinden en konden we ze informeren over ons plan; 'Het Avondje NAC Monument'. De maquette 1:25 (met passie gemaakt door Sander de Bruin en Jorg de Bie) maakte het plan heel visueel, zeker met de op schaal aanwezige poppetjes. Samen met de vele foto's, beelden en een plaat cortenstaal, waar het monument (door de Staalmannen uit Raamsdonk) uit vervaardigd zal worden, hadden we bij onze stand een behoorlijke aanloop. Deze varieerde van de reeds overtuigden, de nieuwsgierigen en de bewoners die uit gaan kijken op het kunstwerk. Met name deze laatste groep mensen bekeek de maquette met een kritische blik en insteek. Het zijn fijne gesprekken geweest en na het uitwisselen van gegevens is er afgesproken, dat we in oktober of november bij elkaar gaan komen. Dit werd zeer op prijs gesteld. Gedurende deze middag konden bezoekers bij ons meedoen aan de 'Beatrixstraat Quiz' en zo hun kennis over de Beatrixstraat en het Avondje NAC laten zien. Uiteindelijk won Arjan Broeders deze quiz heel overtuigend en werd hij beloond met een door de selectie gesigneerd NAC-shirt. De winnaars van de 'Zigge Zagge' fotoboeken zijn inmiddels gemaild en zullen hun prijs snel thuis ontvangen. Lees hier de mooie bijdrage van Wijnand Nijs, Breda Vandaag.

Gesprek op het stadskantoor

Begin oktober stond er een afspraak met de gemeente. De maquette ondersteunde het gesprek en het werd ons al snel duidelijk gemaakt, dat het ontwerp er mooi uit zag, maar echter tegen bezwaren aanliep. De replica van de lichtmast (ons oorspronkelijke idee) vormde weinig discussie. Het waren voornamelijk onze creatieve aanvullingen zoals de tribune, die gefronste wenkbrauwen opleverden. Het devies van de gemeente was, om onze open en constructieve houding, vast te houden en op korte termijn samen te komen met de buurt. Eind oktober, nadat ‘De Mokkenboom’ als locatie zeker was, zijn we uitnodigingen gaan flyeren.

Buurtbijeenkomst in De Mokkenboom

Op vrijdag 9 november was alles gereed; tafels, stoelen, brainstormformulieren, koffie, koekjes, de maquette en bewegende beelden van NAC spelend aan de Beatrixstraat. Tegen de klok van acht uur was er een flinke opkomst, waar wij erg vrolijk van werden. Na een welkom en het aanhoren van ons verhaal, bleek dat een aantal bewoners de wijze van hoe wij het proces zijn ingegaan niet prettig vonden of zelfs het idee hadden, dat ons plan al definitief was en dat er al geldschieters zouden zijn gevonden om het project te verwezenlijken. Nadat we ons traject nogmaals verteld hadden en we de bewoners gerust konden stellen, dat de plaats niet vast staat en het monument alleen maar tot stand kan komen met de bewoners, kreeg het gesprek een mooie wending. Er werden geweldige ideeën geopperd. Aan het eind van de avond hebben alle aanwezigen hun gegevens achter gelaten en hebben een aantal bewoners toegezegd mee te willen denken over een passende invulling van het ‘Avondje NAC’ monument. Samen gaan we kijken of we tot een mooi herinneringsmonument kunnen komen, waar iedereen blij van wordt. De avond werd gezellig afgesloten met een heerlijk koud Breda biertje. Proost!

2019

Samen met de bewoners terug naar de tekentafel

Op maandagavond 7 januari 2019 zijn we met deze gemotiveerde groep bewoner om de tafel gegaan. Samen maakten we deze avond een nieuwe start; terug naar de tekentafel. Zo is er gekeken naar eventuele andere locaties in de wijk, rondom de Beatrixstraat en hebben we gebrainstormd over hoe we nieuwe ontwerpen en ideeën kunnen gaan aanvliegen. Zo wordt op dit moment de mogelijkheid bekeken of we een aantal kunstenaars, met ieder een eigen stijl,  kunnen inschakelen, die aan de hand van een lijst met passende steekwoorden hun ideeën de vrije loop zullen laten.

Wijkraad

Op donderdagavond 7 februari 2019 hebben we tijdens de wijkraadvergadering Boeimeer, een update gegeven over onze ‘kunstroute’ tot nu toe. De aanwezigen reageerden positief op het nieuws. Ze waren erg te spreken over het feit, dat we met de bewoners nieuwe plannen hebben gemaakt. De komende periode zullen we de kunstvoorwaarden, die gelden bij de totstandkoming van een kunstwerk, goed bestuderen. Verder gaan we met de bewoners in overleg en zullen we via het netwerk dat we samen hebben, kunstenaars gaan benaderen en zullen we onze ideeën en plannen met hen delen.

Puinhoop bij NAC

Eind februari toen bleek dat het bestuurlijk een enorme puinhoop was bij NAC,  vonden we als ‘Samen voor NAC’ dat we onze projecten moesten bevriezen. Naar de achterban worden halve waarheden verkondigd en er lijkt geen enkel zicht op verbetering. Via diverse mediakanalen lieten we het volgende weten: ‘Elke week worden vele uren in Samen voor NAC gestoken, terwijl we ons steeds minder kunnen identificeren met datgene wat in en om het stadion gebeurt.  We zijn hierdoor uiteindelijk op het punt gekomen dat er door ons een keuze gemaakt moet worden. Doorgaan met projecten is geen optie.

Ontdooien

De vriezer gaat een beetje open. We willen dit project graag een beetje laten ontdooien. Zeker omdat we juist met een mooie groep buurtbewoners vertrokken zijn en we deze mensen met hun goede ideeën niet in de kou willen laten staan. Eind mei of begin juni steken we onze koppen bij elkaar en zullen we weer flink op kunst in Boeimeer en de bijbehorende subsidies inzetten. We zullen ook spoedig de buurtbewoners uitnodigen. Samen gaan we op weg om dit kunstproject tot een door de buurt gedragen succes te maken.

Frisse, nieuwe start

Op 22 augustus vervolgen we ons project. Naast de projectgroep, bestaande uit bewoners van Boeimeer was deze avond ook Dennis Elbers van Blind Walls (www.blindwalls.nl) uitgenodigd. Dennis Elbers is naast al zijn creativiteit ook bekend met procedures rondom kunst in Breda en de wegen die je bij de gemeente kunt bewandelen. Inmiddels zijn er in Breda meer dan 75 schilderingen van diverse kunstenaars te bewonderen, waaronder ook een Blind Wall op de grond. Dennis raakte, zeker na een rondje door de buurt gedaan te hebben, direct enthousiast over de verhalen van ‘Het Avondje NAC.’ Te meer omdat er ook nog geen Blind Wall in Boeimeer is. Een verrassend element kwam deze avond naar voren, namelijk het toepassen van augmented reality in een Blind Wall kunstwerk. Met je tablet of telefoon kun je dan via het kunstwerk oude beelden van NAC en het stadion aan de Beatrixstraat ‘live’ bekijken. Het fietspad aan de Irenestraat tot aan de Beatrixstraat zou een geweldige optie zijn om aan de hand van een zevental thema’s de 56 jaar geschiedenis van de club weer te geven. Elke afbeelding zou met augmented reality via je tablet of telefoon ‘tot leven’ kunnen komen.

Bezoek NAC-museum

Eind oktober hebben we een bezoek gebracht aan het NAC-museum, de place to be als het gaat om NAC-historie. Ons idee van een augmented reality Beatrixtour via het fietspad, viel bij de heren van het NAC-museum in de smaak. In een half uur tijd hadden we al behoorlijk wat gebeurtenissen die de mensen tijdens de tour absoluut moeten zien. Een idee dat verder de revue passeerde, was dat er via je je telefoon een voetbal door je beeldscherm stuit en je meeneemt rondom het oude stadion. Denk aan de Cordial, het voorplein,…

Gemeente Breda

Eind november heeft Dennis Elbers een gesprek bij de gemeente Breda, waarna we onze volgende stappen samen met de projectgroep kunnen zetten. Van belang is en blijft draagvlak met de bewoners te houden door de nauwe samenwerking met de projectgroep.

2020

Wijkraad

Op 28 januari 2020 hebben we de wijkraad op de hoogte gebracht van de vernieuwde insteek, zoals je hierboven hebt kunnen lezen. De aanwezigen reageren heel positief en gaan akkoord met een subsidie van €700,-- wanneer we de aanvraag, waarin het project en de kosten beschreven worden officieel maken.

Werkgroep bijeenkomst

In maart komen we met de werkgroep en Dennis Elbers (Blind Walls) nog een keer bij elkaar en richten we ons definitief op de totstandkoming van de Blind Walls op het fietspad Irenestraat-Beatrixstraat. Aan het eind van de bijeenkomst besluiten we afscheid te nemen van de huidige werkgroep (waren allen mensen woonachtig in de buurt van de plaquette Beatrixstraat). Dennis gaat kunstenaars benaderen die kennis hebben van augmented reality en bekijken welke verf geschikt voor het fietspad.

Kleine break

Door Corona en drukke agenda’s zijn we pas weer op 15 september samengekomen. Het NAC-museum was het decor. Samen met de mannen van het Bredase bedrijf Animate the World hebben we een rondleiding gehad, met name geënt op de periode van NAC aan de Beatrixstraat. Dit bedrijf is gespecialiseerd in geanimeerde reclames en kunnen de Blind Walls van content en augmented reality voorzien. Op 7 oktober is de wijksubsidie van €700,- goedgekeurd. Tijdens de laatste online bijeenkomst hebben we besloten ons te richten op de sociale media. Op deze wijze willen we de NAC-supporters benaderen en mee te denken met de invulling van de zevental thema’s. Wat vindt de NAC-supporter wat er straks tijdens het bekijken van de Blind Wall door je telefoonscherm te zien moet zijn?

Remember Beatrix

In november hebben we de Twitter- Facebook- en Instagrampagina ‘Remember Beatrix’ aangemaakt. Met deze pagina’s willen we veel supporters gaan bereiken. Op dit moment gebruiken we Twitter niet. Op Facebook en Instagram plaatsten we leuke feitjes over de Beatrixstraat. Op wedstrijddagen verschijnen hier posts van die wedstrijd, maar dan van toen. Het moet de opmaat zijn om op korte termijn de NAC-supporter te betrekken bij het fietspadproject ‘Remember Beatrix’.

2022 …we zijn terug!

Na bijna twee jaar (door Corona en alle bestuurlijke sores bij NAC) hebben we ons project ‘Remember Beatrix’ het laatste kwartaal van 2022 weer opgepakt. Dat het project er eentje zou zijn van de lange adem, dat wisten we. Maar het is nu tijd om de 56 jaar NAC-geschiedenis aan de Beatrixstaat echt dat verdiende gezicht te geven. In september hebben we de krachten gebundeld en is Stein de Bont van Blind Walls aangesloten bij ons overleg. Nog altijd staat, dat de wijk Boeimeer meer kunst in de wijk wil en NAC daarin centraal mag staan. Blind Walls heeft in bijna heel Breda al prachtige visuals, maar Boeimeer staat nog op het wensenlijstje. Na ons overleg was de conclusie dat het eerder geopperde fietspad aan de Irenestraat vanwege de veiligheid niet geschikt zou zijn.

Na een verkennend rondje is Stein in de weken erna aan de slag gegaan en heeft hij meerdere gesprekken gevoerd, waaronder met de gemeente Breda, waar Blind Walls nauw mee samenwerkt. Afgelopen november heeft hij zijn bevindingen gepresenteerd. Het prachtige Van Sonsbeeckpark zou een geweldige optie zijn om op de paden een route van een zevental geel-zwarte historische thema’s weer te geven. Naast Blind Walls zijn er nog twee andere Bredase bedrijven enorm enthousiast om alle zeilen bij te zetten om ‘Remember Beatrix’ te verwezenlijken. Zo willen Jelle en Raph van Animate the World de visuals en de animaties, die via je telefoon of tablet te zien zullen zijn, vormgeven. Topcourts, gespecialiseerd in het kleuren en beschermen van asfalt en beton, wil met een duurzaam thermoproduct de bedachte visuals gaan uitvoeren. Het project ‘Remember Beatrix’ is in januari ingediend bij de Gemeente Breda.

Tijdens de bijeenkomst van de Wijkraad Boeimeer op 12 december j.l. hebben we de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken aan de hand van de Blind Walls presentatie. Gerard van den Berg, ruimtelijk vormgever namens de gemeente Breda heeft ons uitgenodigd om te komen praten over de parken die Boeimeer rijk is, zoals het park aan de Boeimeerlaan en natuurlijk het Van Sonsbeeckpark. In de eerstvolgende wijkkrant Boeimeer zal ook een stukje vanuit ons staan, om zo de wijk te informeren en de mensen bij dit project te betrekken. Een ding is zeker, de 'Remember-Beatrix-trein' gaat nu echt rijden. Blijf ons volgen via de Facebook-, Instagram- en Twitterpagina van 'Remember Beatrix'.

April 2023

Op 5 april j.l. zijn we op het kantoor van Blind Walls in gesprek gegaan met afgevaardigden van de stichting I'am Sonsbeeck. Zij dragen met passie zorg voor het onderhoud en biodiversiteit van het Van Sonsbeeckpark. Na de presentatie werd er positief gereageerd op ons plan. Zij geven aan dat het een historische en cultureel-toeristische dimensie toevoegt aan het park maar tegelijkertijd geen negatieve invloed zal hebben op de doelstellingen van I'am Sonsbeeck. Daarnaast zal na uitvoering van deze nieuwe Blind Wall, geen constante horde bezoekers naar het park trekken. Tijdens de wijkraadvergadering Boeimeer, was Wethouder Jeroen Bruijns (eerste portefeuillehouder NAC-Breda, gemeente Breda) erg positief over hetgeen we willen gaan realiseren in het Van Sonsbeeckpark. We zullen op korte termijn contact met hem zoeken.

Augustus 2023

De open dag NAC van 6 augustus is vanwege de weersverwachtingen verplaatst naar zaterdag 26 augustus aanstaande.

Op zaterdag 26 augustus zijn we met Samen voor NAC natuurlijk aanwezig. Zoals het er nu naar uit ziet zijn we te vinden voor het hoofdgebouw. Onze stand zal deze dag geheel in het teken staan van de Remember Beatrix Route. Een geweldig plan waarover we jullie van alles willen vertellen en laten zien. Een bezoek aan onze stand neemt je mee naar de Beatrixstraat, daar waar maar liefst 56 jaar NAC-historie ligt. Naast prachtige foto's van Marco Magielse, die ons met zijn geweldige foto's ondersteunt, een presentatie van ons plan de Remember Beatrix Route door Blind Walls Gallery en Animate The World, kun je ook een kijkje nemen op de speciale Facebook- en Instagrampagina. Hier zijn de afgelopen twee jaar heel wat geel-zwarte geschiedenismakers in de spotlights zijn gezet en vele herinneringen zijn opgehaald. Als hoogtepunt is Jack van Zundert aanwezig. Jack heeft de afgelopen twee jaar het stadion aan de Beatrixstraat geheel door vele uren research via het programma Blender nagebouwd. Het is werkelijk schitterend, 'Komt dat zien!'

Voor elke geïnteresserde bezoeker is er een prachtige flyer waarvan de achterkant echt is om in te lijsten. Op de flyer is verder informatie over ons planen een QR-code te vinden. De QR-code leidt je naar een invulformulier waar iedereen zijn/haar interesse in Remember Beatrix kenbaar kan maken en de mogelijkheid heeft een herinnering(en) te plaatsen, welke echt niet mag ontbreken in de Remember Beatrix Route. We zullen je daarna op de hoogte houden met de vorderingen. Natuurljk wordt alle informatie met zorg behandeld.

Tot zaterdag 26 augustus!

Update januari 2024

De afgelopen periode zijn we voor en achter de schermen hard gewerkt en hebben we flinke stappen gezet op weg naar de realisatie van de Remember Beatrix Route in het Van Sonsbeeckpark.

De Remember Beatrix Route in het kort

De Route is een project dat we in samenwerking met de Bredase bedrijven Blind Walls Gallery, Animate the World en Topcourts gestalte zullen gaan geven. De Remember Beatrix Route wordt een nieuwe kunstproject van zeven NAC gerelateerde-visuals die op de voetpaden van het Van Sonsbeeckpark aangebracht zullen worden. Door de visuals te scannen met je telefoon krijg je een animatie te zien met meer informatie en beelden over het thema van de visual.

2023

In 2023 hadden we de wind behoorlijk in de zeilen. Wijkraad Boeimeer was erg positief over ons plan en gaf ons groen licht om aan de slag te gaan met de Remember Beatrix Route. In april hebben we ons plan gepresenteerd aan afgevaardigden van de stichting I’am Sonsbeeck. Zij gaven in een terugkoppeling aan: ‘De Rememeber Beatrix Route een historische en cultureel-toeristische dimensie toevoegt aan het park maar tegelijkertijd geen negatieve invloed zal hebben op de doelstellingen van I'am Sonsbeeck. Ook Gemeente Breda sprak na de presentatie hun enthousiasme uit over de route en is voornemens om doormiddel van de Remember Beatrix Route NAC meer zichtbaarheid te geven in onze stad Breda.

Open Dag NAC

Tijdens de open dag van NAC eind augustus konden we veel supporters van jong tot oud bij onze stand begroeten. Ondanks het wat druilerige weer, was het een dag vol anekdotes, herinneringen en geschiedenisles onze bezoekers, die de Beatrixstraat niet hebben meegemaakt. Zo kwamen er twee jongens van een jaar of twaalf al wijzend naar onze stand. ‘Meneer,’ vroeg een van de jongens. ‘Hier is toch het Avondje NAC ontstaan?’ De ogen van een grote volwassen man begonnen te glunderen, nadat hij ons verhaal over de Route had aangehoord. Met een lach op zijn gezicht vertelt hij: ‘Ik heb een aantal proeftrainingen bij NAC gehad en weet je waar die trainingen waren? Nou daar op het gras van het Van Sonsbeeckpark!’ Het was een geweldige dag en zo heerlijk om met zoveel mensen in gesprek te zijn.

Onderweg

Natuurlijk zijn we er nog niet en moeten we nog een aantal aspecten uitwerken, vormgeven en verduidelijken. Met deze werkpunten en warme support vanuit de Gemeente Breda vervolgen we de Remember Beatrix Route. Op korte termijn gaan we op bezoek bij het NAC Museum om samen de zeven thema’s handen en voeten te geven. Daarnaast is er natuurlijk ook de wijze waarop we dit moeten gaan bekostigen. Hiervoor hebben we een supertof idee, waar we binnenkort meer over gaan vertellen.

We zij erg blij met de uitgesproken steun en betrokkenheid van iedereen. We denken dan ook dat de Remember Beatrix Route een passend kunstproject is, dat naast de vele herinneringen die het meebrengt en gesprekken die het zal oproepen, ook bijdraagt aan het concreet maken van een onmisbaar en verdiend stuk Bredaas cultureel erfgoed, zonder inbreuk te doen aan het rustige karakter en verblijfsfunctie van de buitenruimte.

Wordt vervolgd! 

Fantastische herinneringen ophalen over lang vervlogen tijden aan de Beatrixstraat?  

Remember Beatrix Facebook of Remember Beatrix Instagram

Wil je meer informatie teruglezen over de Remember Beatrix Route? Ga naar: Samen voor NAC Remember Beatrix Route

 

Foto van de plaquette is van Stadsarchief Breda

 

Video(s) bij dit project

Video 1: Remember Beatrix Route * Animate the World *
Video 2: Beatrixstraat 1992 * Jack van Zundert *
Beatrixstraat Bedankt! *een fantastische trip down to memory lane, back to Beatrix*
Onze projecten
Remember Beatrix Route
'Remember Beatrix' NAC heeft een geschiedenis van 56 jaar voetbal aan de Beatrixstraat. Wij zijn...
SVN in actie voor Maczek Memorial en de visueel beperkte NAC-supporters
Samen voor NAC in actie voor Maczek Memorial Breda en de visueel beperkte NAC-supporters Tijdens...
DoesSouf Vak Thuis
Een kolkende massa, spreekkoren, jouw favoriete spelers die het veld op draven en natuurlijk he...
Bekijk alle projecten