Samen voor NAC
Nieuws

Ons nieuwsarchief

<p>" />

"Samen voor NAC" van start!

Wie zijn wij?
Wij zijn een platform, genaamd 'Samen voor NAC.' Een jaar geleden opgestart door een groep NAC-supporters en sponsors. Onze filosofie is kennisdelen, het Brabantse verenigingsleven combineren met de BVO NAC. Met de nog op te richten stichting 'Samen voor NAC' willen we uitgroeien tot een actief platform waar het talent, de kennis, creativiteit van de supporter centraal zal staan en dit samen delen in het belang van NAC.

Wij zoeken de samenwerking met de fans. We hebben inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd waarin heel veel expertise zit op allerlei gebied. 'Samen voor NAC' ziet volop kansen en wil met supporters en sponsors NAC op andere manieren kunnen helpen inkomsten te genereren, kosten te besparen, maar ook de club NAC nog meer cult maken dat het op dit moment al is.

'Samen voor NAC' zal een podium zijn waar iedereen met een NAC-hart invloed en input kan hebben in de vorm van stemmen of het aandragen van slimme ideeën. Inmiddels zijn wij al zo ver, dat we op 26 juli tijdens de Open Dag met onze plannen naar buiten zullen komen.


Daadkrachtig
In de week na de degradatie van NAC gebeurde er iets heel bijzonders. Seizoenkaarten werden massaal verlengd en veel supporters gaven direct aan de 5% prijsverlaging die NAC op de seizoenkaarten gaf te willen terugstorten. Supporters maar ook sponsors gaven een enorm positief signaal af. 20% van de supporters verlengden zelfs voor 10 jaar. Heel veel sponsoren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van allerlei Eerste Divisie-clausules en staan ook komend jaar achter NAC. NAC kan ontzettend trots zijn op haar fantastische en unieke schare supporters.

'Samen voor NAC' heeft afgelopen week het initiatief genomen de 5%-actie ook daadwerkelijk in het leven te roepen. Met ons plan hebben we contact gezocht met NAC. Zij juichen dit initiatief toe en voelen hartverwarmende steun van de achterban. Bij alle geledingen binnen NAC wordt ons plan breed gedragen.

Na vier dagen noad, zal het 5%- plan straks om 12 uur ook daadwerkelijk operationeel zijn.

Hoe werkt de 5%-actie:
Vanaf 12 uur vanmiddag kunnen supporters hun 5% doneren op de website 'Samenvoornac.nl'. Supporters zien een overzicht van de vakken en de korting in euro's die ze op hun seizoenkaart hebben gekregen. Vanaf €5,- kan iedereen doneren, eventueel plussen of ineens het symbolische bedrag van €19,12 overmaken. Het overmaken gaat via I-Deal en op hun bankafschrift zal 'samen voor NAC' komen te staan. Wanneer supporters gedoneerd hebben krijgen ze de vraag om hun e-mailadres achter te laten.

Op maandag 3 augustus krijgen alle donateurs een mail en mogen dan op 'Samenvoornac.nl' een stem uitbrengen op een drietal projecten die bij supporters leven en die door NAC zijn goedgekeurd.

Het supporterscollectief gaat uiteindelijk bepalen waar het geld naar toe gaat. Wij willen op deze manier voorkomen dat het stilzwijgend in de begroting verdwijnt. 'Samen voor NAC' wil aanwijsbare doelen behalen. Dit omdat wij niet geloven in het ouderwetse geld ophalen. Supporters en ook sponsoren die zich inzetten voor de club mogen daar best over mee beslissen.

Graag zelfs, wij doen het tenslotte Samen voor NAC!

Samen voor NAC nieuws

Remember Beatrix Route Update januari 2024

Remember Beatrix Route

Samen sterker terug!

Jimmy en Ruud bedankt!

Samen voor NAC in actie

Bekijk al het nieuws