Samen voor NAC
Nieuws

Ons nieuwsarchief

<p>Avondje NAC terug naar Boeimeer UPDATE</p>

Avondje NAC terug naar Boeimeer UPDATE

Op maandagavond 7 januari zijn we met een groep bewoners uit de wijk Boeimeer om de tafel gegaan. Samen maakten we een nieuwe start en zijn we deze avond terug naar de tekentafel gegaan. Zo is er gekeken naar eventuele andere locaties in de wijk, rondom de Beatrixstraat en hebben we gebrainstormd over hoe we nieuwe ontwerpen en ideeën kunnen gaan aanvliegen. Hierover lees je in de maand februari meer.

 

Het was een prima avond, met bewoners die er net als ons voor willen gaan. Samen komen tot een waardevol kunstwerk voor de wijk, die recht doet aan haar rijke historie.

 

Een terugblik:

In de zomer van 2017 heeft de stichting Samen voor NAC (samenvoornac.nl) het idee om op de plaats van de plaquette (splitsing Beatrixstraat-Margrietstraat) een lantaarnpaal in de vorm van een replica van de lichtmast, zoals ze sinds 1975 aan de Beatrixstraat hebben gestaan, nieuw leven in te blazen. In 2012 werd dit door andere NAC-supporters al eens besproken met wethouder Arbouw, nadat de plaquette onthuld was. Hij stond hier niet onwelwillend tegenover. De crisis bij NAC zorgde ervoor, dat dit idee geruisloos naar de achtergrond verdween.

 

Vanaf oktober 2017 volgde gesprekken met NAC en de gemeente en werd er door ons ook gekeken naar partijen die dit schaalmodel zouden willen vervaardigen. Door omstandigheden kwam het geheel echter stil te liggen, waarna we ons project ‘Het Avondje NAC’ monument rond de zomer van 2018 weer hebben opgepakt. Vol energie zijn we aan de slag gegaan en vonden dat het allerbelangrijkste was om draagkracht bij de wijk te creëren. Na een goed gesprek in augustus met het bestuur van de Wijkraad Boeimeer, kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat onze aanwezigheid een mooie manier zou zijn om ons idee uit de doeken te doen. Al brainstormend werd er besloten dat er een maquette moest komen, om ons idee visueel te maken voor de bezoekers. Het was een fijne, helaas regenachtige dag tijdens ‘Boeimeer Bloeit’ op zaterdag 22 september. Gedurende deze dag hebben we met veel nieuwsgierige, enthousiaste, maar ook bezorgde buurtbewoners gesproken. Heel prettig was het dat we in contact kwamen met de directe bewoners die, zoals ons idee nu was vormgegeven, zouden uitkijken op het monument.

Zij gaven ons een lijst met adressen en telefoonnummers en wij beloofden op onze beurt eind oktober, begin november de buurt uit te nodigen om over ons project ‘Het Avondje NAC’ monument te gaan praten. Begin oktober stond er een afspraak met de gemeente. De maquette ondersteunde het gesprek en het werd ons al snel duidelijk gemaakt, dat het ontwerp er mooi uit zag, maar echter tegen bezwaren aanliep. De replica van de lichtmast (ons oorspronkelijke idee) vormde weinig discussie. Het waren voornamelijk onze creatieve aanvullingen zoals de tribune, die gefronste wenkbrauwen opleverden. Het devies van de gemeente was, om onze open en constructieve houding, vast te houden en op korte termijn samen te komen met de buurt. Eind oktober, nadat ‘De Mokkenboom’ als locatie zeker was, zijn we uitnodigingen gaan flyeren.

 

Op vrijdag 9 november was alles gereed; tafels, stoelen, brainstormformulieren, koffie, koekjes, de maquette en bewegende beelden van NAC spelend aan de Beatrixstraat. Tegen de klok van acht uur was er een flinke opkomst, waar wij erg vrolijk van werden. Na een welkom en het aanhoren van ons verhaal, bleek dat een aantal bewoners de wijze van hoe wij het proces zijn ingegaan niet prettig vonden of zelfs het idee hadden, dat ons plan al definitief was en dat er al geldschieters zouden zijn gevonden om het project te verwezenlijken. Nadat we ons traject nogmaals verteld hadden en we de bewoners gerust konden stellen, dat de plaats niet vast staat en het monument alleen maar tot stand kan komen met de bewoners, kreeg het gesprek een mooie wending. Er werden geweldige ideeën geopperd. Aan het eind van de avond hebben alle aanwezigen hun gegevens achter gelaten en hebben een aantal bewoners toegezegd mee te willen denken over een passende invulling van het ‘Avondje NAC’ monument. Samen gaan we kijken of we tot een mooi herinneringsmonument kunnen komen, waar iedereen blij van wordt. De avond werd gezellig afgesloten met een heerlijk koud Breda biertje. Proost!

 

Wordt vervolgd...

-----------------------------------

24 september

Afgelopen zaterdag 22 september hebben we tijdens 'Boeimeer Bloeit' ons plan voor 'Het Avondje NAC Monument' via een maquette aan de bewoners mogen vertellen.

Het grasveld van het Van Sonsbeeckpark in Breda was omgetoverd tot een knus pleintje met lampionnen, slingers, luchtkussens en natuurlijk ontbrak de muziek niet. In de talrijk aanwezige kraampjes was er voor jong en oud wat wils. Ondanks de regen hing er een heerlijke sfeer.  Gedurende de middag hebben veel wijkbewoners ons weten te vinden en konden we ze informeren over ons plan; 'Het Avondje NAC Monument'. De maquette 1:25 (met passie gemaakt door Sander de Bruin en Jorg de Bie) maakte het plan heel visueel, zeker met de op schaal aanwezige poppetjes. Samen met de vele foto's, beelden en een plaat cortenstaal, waar het monument (door de Staalmannen uit Raamsdonk) uit vervaardigd zal worden, hadden we bij onze stand een behoorlijke aanloop. Deze varieerde van de reeds overtuigden, de nieuwsgierigen en de bewoners die uit gaan kijken op het kunstwerk. Met name deze laatste groep mensen bekeek de maquette met een kritische blik en insteek. Het zijn fijne gesprekken geweest en na het uitwisselen van gegevens is er afgesproken, dat we in oktober of november bij elkaar gaan komen. Dit werd zeer op prijs gesteld. Gedurende deze middag konden bezoekers meedoen aan de 'Beatrixstraat Quiz' en zo hun kennis over de Beatrixstraat en het Avondje NAC laten zien. Uiteindelijk won Arjan Broeders deze quiz heel overtuigend en werd hij beloond met een door de selectie gesigneerd NAC-shirt. De winnaars van de 'Zigge Zagge' fotoboeken zijn inmiddels gemaild en zullen hun prijs snel thuis ontvangen.

Op maandag 1 oktober hebben we overleg op het Stadskantoor Breda met o.a. Esther Warendorff. Zij gaat over de buiten kunst in Breda. Ook hier zullen we onze presentatie geven en onze wensen kenbaar maken. Duidelijk zal dan worden welke route we verder zullen en moeten gaan volgen. Verder gaan we de komende weken bekijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld een 3D-animatie of een andere realistische voorstelling te maken voor de naaste bewoners. Dit zal ze naast de maquette een nog beter beeld geven, wanneer we in oktober of november in de Beatrixstraat samen komen.

Lees hier de mooie bijdrage van Wijnand Nijs, Breda Vandaag.

Bij de foto's vind je onder meer het artikel van BN de Stem, door Steven van Beek en kun je zelf 'De BeatrixstraatQuiz' maken. Hoeveel weet jij?

11 september

Op 20 december 2012 werd ter ere van het 100-jarig bestaan, een plaquette geplaatst ter hoogte van de hoofdingang van het toenmalige NAC-stadion aan de Beatrixstraat. Op de plaquette is ‘Beatrixstraat 1940-1996’ gegraveerd. Gezien de ruime historie van maar liefst 56 jaar, die NAC hier geschreven heeft, vinden wij - onder andere Bas Diepen & Bas van Poppel namens Boeimeer, Maarten Akkermans namens Samen voor NAC, bewoner Gasthuisvelden, Stef Goedhart en vele NAC-supporters met ons - dat slechts een plaquette hier onvoldoende recht aan doet.

Op 27 december 1975 speelde NAC tegen Fortuna Dusseldorf als een van de eerste clubs in het betaalde voetbal een lichtwedstrijd. De lichtmasten, afkomstig uit Troyes (Frankrijk), werden door clubsecretaris Eugène Lemmens naar Breda gehaald. Het Avondje NAC was hiermee geboren. Supporters zagen van heinde en verre het magische kunstlicht, dat de hemel boven Breda verlichtte. De aantrekkingskracht was enorm. Toen al was het Avondje NAC een begrip in Nederland.

Na een beroerde periode in de jaren ‘80, beleefde het Avondje NAC begin jaren ‘90 een ‘revival’ en droeg het regelrecht bij aan de promotie in ‘93. Inmiddels is Het Avondje een instituut in Nederland. Sjoerd Mossou schreef er een boek over en afgelopen mei was daar de verfilming van dit roemruchte Bredase juweel. ‘Gaat dat zien!’ Ons idee is, om het ontstaan van het Avondje NAC te vereeuwigen in een monument op de plek waar het allemaal begon. Dit door een “stukje stadion” op schaal terug te plaatsen.

Dit zal een replica zijn van 1 van de 4 tribune-opgangen inclusief lichtmast (lantaarnpaal grootte en functie, rond de 7-8 meter). “Het monument zal een verrijking zijn voor de buurt”, aldus bewoner Bas van Poppel. “Het monument vergt weinig onderhoud en zal een onvergetelijk stuk Bredase geschiedenis teruggeven aan de wijk waar het allemaal begon: Boeimeer.”

Nieuwsgierig? Op zaterdag 22 september van 13.00 uur tot 17.00 uur zullen we met de Samen voor NAC stand aanwezig zijn op 'Boeimeer Bloeit' in het Van Sonsbeeckpark. We willen hier de buurt laten kennismaken met ons idee door middel van een maquette, foto’s hoe het kunstwerk eruit kan komen te zien en hoe dit zich verhoudt tot de omgeving. Verder kun je deelnemen aan onze BeatrixstraatQuiz en zijn er mooie prijzen te verdienen. De winnaar ontvangt aan het eind van de middag een door de selectie gesigneerd historisch NAC-shirt.

Foto: stadsarchief Breda

Samen voor NAC nieuws

Remember Beatrix Route Update januari 2024

Remember Beatrix Route

Samen sterker terug!

Jimmy en Ruud bedankt!

Samen voor NAC in actie

Bekijk al het nieuws